Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

 Σε ποια παιδιά απευθύνεται η προσχολική εκπαίδευση;

Η Προσχολική Εκπαίδευση απευθύνεται σε παιδιά από 2,5 χρόνων έως 6 χρονών. Τα παιδιά χωρίζονται στα τμήματα του παιδικού σταθμού στα προνήπια και στα νήπια ανάλογα με την ηλικία τους, και παρακολουθούν διαμορφωμένα προγράμματα με αλληλένδετους στόχους.

 

 

 Το  νηπιαγωγείο  μπορεί να φοβίσει;

Η μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο πιθανόν να προκαλέσει αγωνία στο γονιό ή και στο παιδί.
Το νηπιαγωγείο μας είναι ένας χώρος, γεμάτος παιχνίδια και κήπο. Όλοι οι χώροι του νηπιαγωγείου είναι φτιαγμένοι στα μέτρα των παιδιών με στόχο την ασφάλεια, την άνετη κίνηση στο χώρο, τη διασκέδαση και κυρίως την προσωπική και ανθρώπινη επαφή. Έτσι, επιτυγχάνεται η ομαλή εξοικείωση των παιδιών με το σχολικό περιβάλλον.

 

 

 Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο νηπιαγωγείο;

Σε προσωπικό ραντεβού, οι γονείς ενημερώνονται για τη φιλοσοφία του σχολείου, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και για λειτουργικά θέματα. Στη συνέχεια, ενημερώνονται, αναλυτικά, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τους στόχους ανά ηλικία, από τον υπεύθυνο της βαθμίδας. Την περίοδο των προεγγραφών, προγραμματίζεται προσωπική συνάντηση του νηπίου τις νηπιαγωγούς μας.
Για πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας στο τηλέφωνο 2410621733 ή συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πολύ σύντομα!

 

 

 Τι προσδοκούν τα παιδιά και γονείς και από το νηπιαγωγείο;

Για τα παιδιά, η ηλικία που πηγαίνουν στο σχολείο έχει άμεση σχέση με τον έλεγχο του σώματος και της συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, να μη χρειάζονται την πάνα, να μάθουν πως οι απαιτήσεις τους δεν ικανοποιούνται αυτόματα, να ελέγχουν το θυμό της αποτυχίας, να ελέγξουν το φόβο του αποχωρισμού και τέλος να μοιράζονται την προσοχή, τα υπάρχοντά τους, να μη διακόπτουν και να συνειδητοποιούν πως και οι άλλοι έχουν δικαιώματα.
Για τους γονείς, η νηπιακή ηλικία είναι η ηλικία που θα ασκήσουν κάποιον έλεγχο, καθοδηγώντας τρυφερά, θέτοντας όρια, αποφεύγοντας την αντιπαράθεση και παραμένοντας απόλυτα σταθεροί, εκεί που χρειάζεται.

 

 

 Πρέπει το παιδί να μάθει να διαβάζει και να γράφει στο νηπιαγωγείο

Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους γονείς. Είναι όμως έτοιμα τα παιδιά αυτής της ηλικίας να εκπαιδευτούν στη γραφή και ανάγνωση ή μήπως εκπαιδεύοντάς τα παραβλέπουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που πρέπει να έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, ώστε ένα παιδί να ενταχθεί αβίαστα και φυσικά αποτελεσματικά στο γραπτό λόγο;
Ο προφορικός λόγος είναι εγγενές συστατικό της ανθρώπινης φύσης. Όλα τα παιδιά κατακτούν τη γλώσσα του άμεσου περιβάλλοντός τους και αποκτούν προφορικό λόγο. Ο προφορικός λόγος δε διδάσκεται αλλά κατακτιέται μέσα σ’ ένα πλαίσιο όπου υπάρχει επικοινωνία και αλληλεπίδραση.
Αντίθετα, ο γραπτός λόγος δεν αποτελεί μέρος της υπόστασης του ανθρώπου. Για ν’ αποκτήσουν τα παιδιά γραπτό λόγο πρέπει να διδαχθούν συστηματικά και να εξασκηθούν, αλλά πρώτα πρέπει να έχουν φτάσει σ’ ένα τέτοιο σημείο αισθητηριακής και νευρολογικής ωρίμανσης που θα τους επιτρέψει ν’ αναπτύξουν ομαλά αυτήν την ικανότητα, χωρίς να δυσκολευτούν και ν’ απογοητευτούν.

 

 

 Για να μπορέσει ένα παιδί να γράψει και να διαβάσει χρειάζεται να έχει αναπτύξει:

 • Καλή αντίληψη του χώρου.
 • Ικανότητες παρατήρησης και οπτικής διάκρισης.
 • Ικανότητες ακουστικής διάκρισης.
 • Ικανότητες σειροθέτησης.
 • Μνήμη αλληλουχιών.
 • Επαρκές λεξιλόγιο και κατανόηση των νοημάτων που εκφέρονται μέσων λέξεων.
 • Ικανότητα αναγνώρισης των μερών ενός όλου.
 • Ικανότητα διάσπασης του όλου σε μέρη.
 • Ικανότητα σύνθεσης του όλου από τα μέρη που αποτελείται.
 • Ικανότητες ομαδοποίησης και ταξινόμησης πληροφοριών.
 • Αυτοέλεγχο για να διατηρεί την προσοχή του.
 • Φωνολογική επίγνωση.

Όλες αυτές τις ικανότητες, το νήπιο τις κατακτά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στο νηπιαγωγείο.
Για να μάθει ανάγνωση και γραφή ένα παιδί πρέπει πρώτα να έχει αποκτήσει φωνολογική επίγνωση. Να κατανοήσει δηλαδή ότι οι λέξεις αποτελούνται από μικρότερες μονάδες χωρίς νόημα (συλλαβές – φωνήματα) και ν’ αρχίσει να σκέφτεται πάνω στη γλώσσα, διακρίνοντας αρχικά τις συλλαβές και μετά τα φωνήματα από τα οποία αποτελείται μια λέξη.
Το βασικό στο νηπιαγωγείο είναι να καταλάβουν τα παιδιά γιατί χρειάζεται να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. Στόχος του νηπιαγωγείου είναι να καταλάβουν τα παιδιά ότι οι λέξεις έχουν δύναμη κι ότι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να επικοινωνήσουν.. Στο νηπιαγωγείο, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον μάθησης που παρέχει στα νήπια ευκαιρίες να βιώσουν λειτουργικές εμπειρίες γραφής, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει η τάξη. Έτσι η τεχνική της γραφής κατακτάται προοδευτικά καθώς τα παιδιά διαβάζουν και γράφουν για συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους που έχουν νόημα για τα ίδια.

 

 

 Τι ρούχα φοράμε στο νηπιαγωγείο

Στο νηπιαγωγείο παίζουμε, κυλιόμαστε, εργαζόμαστε με μπογιές ή άλλα υλικά. Έτσι είναι πολύ εύκολο να λερωθούμε. Καλό θα είναι λοιπόν τα παιδιά να έρχονται με απλά και άνετα ρούχα και παπούτσια που δεν εμποδίζουν την κίνηση.
Αποφεύγουμε τα πολύτιμα αντικείμενα (σταυρούς, αληθινά κοσμήματα, αλυσίδες). Είναι εύκολο να χαθούν και επίσης μπορεί να προκαλέσουν πνιγμούς σε ενδεχόμενο αδέξιο τράβηγμα.
Δε φοράμε τιράντες και ζώνες που έχουν δυσκολία αφαίρεσης κατά την εξυπηρέτησή μας στην τουαλέτα.
Τα μπουφάν να αναγράφουν το όνομα του παιδιού

 

 

Πως γίνεται η ενημέρωση των γονέων;

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις  ώστε να ενημερώνεστε για την πρόοδο, την εξέλιξη και τη συμπεριφορά του παιδιού σας. Σε περίπτωση που θέλετε προσωπική συζήτηση παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο σχολείο για την ημέρα και την ώρα συνάντησης.

 

 

 Το παιδί είναι άρρωστο

Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τις ασθένεις των παιδιών (μεταδιδόμενες ή μη). Παιδιά σε  εμπύρετη κατάσταση παρακαλούμε να μην τα στέλνετε  στο σχολείο προκειμένου να προλαμβάνεται όσο το δυνατόν η  μετάδοσης των  ιών. Σε περιπτώσεις παιδικών ασθενειών και μετάδοσης ψειρών θα ενημερώνεστε έγκαιρα από το σχολείο.

 

 

 Δεν μπορώ να πάρω το παιδί μου σήμερα

Για την ασφάλεια του παιδιού σας,  παρακαλούμε να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που άλλο άτομο θα αναλάβει να πάρει το παιδί από το σχολείο ή από το σχολικό

 

 

 Μπορεί να γιορτάσει τα γενέθλιά του στο σχολείο

Εκτιμούμε ότι τα νήπια αισθάνονται ότι το σχολείο είναι δικός τους χώρος , το σπίτι τους και ασφαλώς θα επιθυμούν να γιορτάζουν τα γενέθλια με τους φίλους τους στον αγαπημένο δικό τους χώρο.Τα γενέθλια των παιδιών μπορούν να γιορτάζονται στο σχολείο μετά από συνεννόηση των γονιών με τη
νηπιαγωγό του τμήματος. Ο προσδιορισμός συγκεκριμένης ώρας στοχεύει στην αποφυγή του αποσυντονισμού ή της αναβολής άλλων δραστηριοτήτων.