Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

s slide1
Η Φυσική Αγωγή στο σχολείο μας  διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να νιώσουν τη χαρά της συμμετοχής, της έκφρασης και της δημιουργίας. Οι στόχοι αυτοί πραγματοποιούνται μέσω της ψυχοκινητικής και μουσικοκινητικής αγωγής,των αθλητικών δραστηριοτήτων και των κινητικών παιχνιδιών. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των νηπίων είναι η συνεχής σωματική δραστηριότητα. Τα νήπια περνάνε, ένα μεγάλο μέρος της ημέρας "παίζοντας".

Με τις κατάλληλες δραστηριότητες που επιλέγουμε προάγουμε τη φυσική, κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών.
Το μάθημα περιλαμβάνει ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά παιχνίδια, ελεύθερα και οργανωμένα, Ρυθμική Γυμναστική, Μιμήσεις, Αυτοσχεδιασμούς, Μπάλες, Σχοινάκια κλπ

Η Φυσικής Αγωγής παρέχεται στο χώρο του Σχολείου μας σε συνεργασία με την Κα Liza Goodson απόφοιτη του "London Studio Centre" και με τη συνδρομή του "The Movement Academy"