Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

s slide3Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μέσα στο πρόγραμμά τους έχουν μια πρώτη επαφή με τα Αγγλικά, με δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία τους, όχι όμως μάθημα. Είναι διαπιστωμένο ότι παιδιά που ξεκινούν την επαφή με ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία συνειδητοποιούν ευκολότερα πολιτισμικές αξίες άλλων λαών υιοθετώντας θετική στάση και ενδιαφέρον απέναντι σε ανθρώπους που μιλούν διαφορετική από τη δική τους γλώσσα.

Μέσα από βιωματικά παιχνίδια και τραγούδια που παρέχονται εξειδικευμένα από την υπεύθυνη καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας την κα Βένια Σουμπενιώτη, η οποία έχει μετεκπαιδευτεί σε αντίστοιχα projects στο Πανεπιστήμιο UCD του Δουβλίνου, στο χώρο του σχολείου μας, δύο φορές την εβδομάδα, τα παιδιά εξοικειώνονται και προσεγγίζουν ευκολότερα τη νέα γλώσσα.