Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

image15Η αγάπη μας για τα παιδιά, η επιστημονική μας κατάρτιση ,η πολύχρονη παιδαγωγική μας εμπειρία και το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι σε παιδιά και γονείς, μας ώθησε να δημιουργήσουμε το ΑΚΑΤΑ ΜΑΚΑΤΑ, συνεχίζοντας έτσι την προσφορά μας, στο χώρο της προσχολικής αγωγής με την,
- Βαϊοπούλου Μαρία, νηπιαγωγό, απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την
- Τσιρακοπούλου Δέσποινα, νηπαγωγό, απόφοιτη του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.