Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Η ομιλία ως μέσω επικοινωνίας
Η ομιλία ως «όπλο»……………αυτοπεποίθησης

Από την πρώτη ημέρα της σύλληψης τα έμβρυα κάνουν αισθητή την παρουσία τους με τις κινήσεις τους ή την αντίδρασή τους στους διάφορους εξωτερικούς ήχους και το χάδι των γονέων τους. Το πρώτο κλάμα είναι και η πρώτη εκδήλωση επικοινωνίας με τον εξωτερικό κόσμο.
Ο άνθρωπος μέσω του προφορικού λόγου αισθάνεται δυνατός και γεμάτος αυτοπεποίθηση.

Έτσι εμείς δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ομιλία των παιδιών διενεργώντας συνεχείς ελέγχους και ενημερώνοντας τους γονείς για την πρόοδό τους.
Παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα στα παιδιά να αποκαταστήσουν πιθανά προβλήματα λόγου με συνεδρίες λογοθεραπείας που πραγματοποιούνται μέσα στο χώρο του παιδικού σταθμού με τη χρήση ταχύτατης και αποδεδειγμένα άκρως αποτελεσματικής μεθόδου. Με αυτή την κατάρτιση έχει βοηθήσει πολλά παιδιά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση μη αντιμετωπίζοντας προβλήματα άρθρωσης και κατ' επέκταση μαθησιακές δυσκολίες.

Καθημερινά, για να επικοινωνήσουμε, να τραγουδήσουμε, να παίξουμε, να εκφράσουμε τις επιθυμίες , τις απόψεις, τις ιδέες, τα συναισθήματά μας χρησιμοποιούμε την ομιλία μας. Από τη βρεφική έως και την ενήλικη ζωή έχουμε την ανάγκη να επικοινωνούμε και να εκφραζόμαστε. Η επικοινωνία, λοιπόν, αρχίζει με το πρώτο κλάμα του βρέφους. Ο άνθρωπος αισθάνεται ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση με τον προφορικό του λόγο. Αυτή ακριβώς την διαδικασία βοηθάει η λογοθεραπεία. Αντιλαμβανόμενοι τις σύγχρονες ανάγκες στο
Άκατα-μάκατα δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη της ομιλίας για την επίτευξη της επικοινωνίας και της αυτοπεποίθησης των παιδιών. Γι αυτό το λόγο πραγματοποιούμε ελέγχους στα παιδιά, ενημερώνοντας πάντα τους γονείς για την ανάπτυξή και την εξέλιξή τους. Οι έλεγχοι γίνονται με ευχάριστες για τα παιδιά δραστηριότητες στο χώρο του παιδικού σταθμού – νηπιαγωγείου, με αποτελεσματικές και σύγχρονες μεθόδους.
Όλοι οι έλεγχοι και οι ενημερώσεις διενεργούνται από την επιστημονικά υπεύθυνη λογοθεραπεύτρια Κάιβα Μαρία. Το κέντρο λογοθεραπείας στοχεύει πάντα στην πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία διαταραχών λόγου και ομιλίας με αξιόπιστα και σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία. Το κέντρο ακολουθεί σύγχρονα γλωσσικά προγράμματα με ευχάριστο τρόπο για τα παιδιά.

Επιστημονικά υπεύθυνη λογοθεραπεύτρια Κάιβα Μαρία
Μανωλάκη 9-11Γ, Λάρισα, 2ος όροφος
Τηλ. 2413-016147
www.logoudomi.gr
Facebook: Κέντρο Λογοθεραπείας Κάιβα Μαρία