Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Στο κέντρο της πόλης ένας χώρος σύγχρονος, φωτεινός, ευρύχωρος (250m2) άρτια εξοπλισμένος τους με παιδαγωγικό υλικό φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 2,5-6 χρονών, στοχεύοντας στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη μέσα από προγράμματα που συνδυάζουν τη βιωματική μάθηση με τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.
Το παιδί ανακαλύπτει τη μοναδικότητά του, τις ικανότητές του, τις κλίσεις του, τη δυνατότητα έκφρασης και επικοινωνίας, τη δημιουργικότητα.