Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και ΘρησκευμάτωνΠαιδιά internet

Πρόκειται για την διαδικτυακή παρουσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Εκπαιδευτική Πύλη του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ

Η Εκπαιδευτική Πύλη, αποτελεί χώρο συνάντησης και αλληλοστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας