Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο σπουδών του σχολείου μας βασίζεται στο ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και χωρίζεται σε 8 μαθησιακές περιοχές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

τι περιλαμβάνει η ενότητα «Προσωπική και Κοινωνική ανάπτυξη»;

Η Προσωπική και Κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί βασικό στόχο της προσχολικής αγωγής και προϋπόθεση για την ανταπόκριση του παιδιού στα διάφορα γνωστικά ερεθίσματα.
Αντανακλά την αναγκαιότητα μιας ολιστικής οπτική στην αντιμετώπιση του παιδιού η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας,
ενός ατόμου δηλαδή που λειτουργεί ικανοποιητικά ως προς τις προσωπικές ανάγκες και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.
Παρότι παρουσιάζεται Στο Πρόγραμμα σπουδών ως μια ξεχωριστή μαθησιακή περιοχή, στην πραγματικότητα διατρέχει το σύνολο του προγράμματος και δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για την εμπλοκή των παιδιών στη μάθηση καθώς και την προσαρμογή τους στο σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο. Επιπλέον, η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών μπορεί να ενισχυθεί με στοχευμένες δραστηριότητες και παροχή κατάλληλων ερεθισμάτων

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Γιατί είναι σημαντικό για τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας να ασχοληθούν με τις «Φυσικές Επιστήμες»;

Ο φυσικός και βιολογικός κόσμος αποτελεί μαζί με το κοινωνικό περιβάλλον πρωταρχική πηγή εμπειριών για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν πολύ νωρίς τις πρώτες ιδέες, ερμηνείες, θεωρίες για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου,
γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να προσεγγίσουν σε ένα πρώτο επίπεδο σχετικά ζητήματα.
Η οργάνωση ανάλογων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο χώρο του νηπιαγωγείου είναι συνεπώς αναγκαία.
Η ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις Φυσικές Επιστήμες συμβάλλει

 • Στην αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου που έχουν τα μικρά παιδιά για τη διερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει.
 • Στην υποστήριξη του επιστημονικού «γραμματισμού» ώστε να μπορούν να διερευνούν συστηματικά και να κατανοούν βασικές λειτουργίες, να επιλύουν προβλήματα, να διαμορφώνουν κριτική στάση και να λαμβάνουν αποφάσεις που υποστηρίζουν την ανάδειξη της αλληλεξάρτησης επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας.
 • Στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη, στην οργάνωση των εμπειριών με συστηματικό τρόπο, και στη συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη αποτελεί πολιτισμικό προϊόν σε διαρκή εξέλιξη.

Τεχνολογίες Πληροφοριών Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Τι περιλαμβάνει η μαθησιακή περιοχή «Τ.Π.Ε.»;

Στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, τα παιδιά, με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και στο πλαίσιο καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων,
έρχονται σε επαφή, γνωρίζουν, εξοικειώνονται και κατανοούν βασικές λειτουργίες των Τ.Π.Ε. με στόχο:

 • Την αναζήτηση, την οργάνωση, τη διαχείριση και την παραγωγή πληροφορίας.
 • Την επικοινωνία και τη συνεργασία.
 • Τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, την ανακάλυψη.
 • Την κατανόηση του ρόλου των ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό.

Στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον η ψηφιακή ικανότητα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την κατάρτιση και την εκπαίδευση (2007), εντάσσεται στις βασικές ικανότητες που «χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη.
Επιπλέον, πολλά παιδιά συναντούν τις Τ.Π.Ε. σε καθημερινές καταστάσεις στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους, έχουν απορίες σχετικές με αυτές και χρειάζονται ευκαιρίες για να τις γνωρίσουν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» αποσκοπεί στην αξιοποίηση του ρόλου της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών προς την υιοθέτηση περιβαλλοντικός ηθικής
και πρακτικών ενός αειφόρου τρόπου ζωής.
Η εκπαίδευση από μικρή ηλικία μπορεί να διευκολύνει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και αξιών, στην εξοικείωση των παιδιών με ζητήματα που αφορούν το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη με συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο και τη φυσική ισορροπία.
Εξέχουσα σημασία έχει η μύηση των παιδιών στην αίσθηση «του ανήκει» στο περιβάλλον, η καλλιέργεια της αντίληψης ότι κάθε άτομο αποτελεί τμήμα του περιβάλλοντος.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γιατί ξεκινάμε τη μαθηματική εκπαίδευση από τις μικρές ηλικίες;

Παρά την αναγνωρισμένη σημασία της μαθηματικής εκπαίδευσης και την αναγκαιότητα εισαγωγής της από τις μικρότερες ηλικίες, οι περισσότεροι γονείς και ίσως ακόμα κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να πιστεύουν ότι τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με σημαντικά μαθηματικά νοήματα.
Οι αντιλήψεις αυτές βαθμιαία αλλάζουν και τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα σπουδών εντάσσουν την προσχολική μαθηματική εκπαίδευση σε ένα πρώτο και ενιαίο κύκλο σπουδών (4-8 χρόνων) στη διάρκεια που οποίου τα παιδιά θεμελιώνουν βασικές μαθηματικές διεργασίες και γνώσεις.

Οι πέντε άξονες που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα των Μαθηματικών και αφορούν την προσχολική ηλικία είναι:

 • Αριθμοί και πράξεις
 • Εισαγωγή στην Αλγεβρική σκέψη
 • Χώρος και Γεωμετρία
 • Μετρήσεις
 • Στοχαστικά Μαθηματικά

Αποσαφηνίζεται ότι τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν τα «διδάσκονται»,
ούτε τα «μαθαίνουν» με την παραδοσιακή έννοια των όρων.
Απλά μέσα από ατομική αναζήτηση ή παιγνιώδεις διαδικασίες σε ένα σύνολο δράσεων κάνουν μια αρχική γνωριμία και έχουν μια πρώτη εμπειρία μαζί τους.

ΓΛΩΣΣΑ

Τι περιλαμβάνει η μαθησιακή περιοχή «Γλώσσα»;

Η Γλώσσα αποτελεί το βασικό μέσο που διασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας.
Συντελεί στο χτίσιμο διαπροσωπικών σχέσεων, εξασφαλίζει τη μετάδοση της συσσωρευμένης γνώσης και ανθρώπινης εμπειρίας από γενιά σε γενιά,
επιτρέπει την ατομική και συλλογική έκφραση συναισθημάτων και στάσεων απέναντι στον κόσμο που μας περιβάλλει και  εγγυάται την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας.
Επομένως θα έλεγε κανείς ότι Γλώσσα είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό σύνολο λέξεων και κανόνων

Η μαθησιακή περιοχή «Γλώσσα» είναι ουσιαστική για την προσχολική εκπαίδευση μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες βοηθά το παιδί προσχολικής ηλικίας:

 • Να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας.
 • Να χρησιμοποιεί με επάρκεια το γλωσσικό σύστημα.

Τέσσερις δεξιότητες καλείται να καλλιεργήσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη:

 • Κατανόηση προφορικού λόγου.
 • Παραγωγή προφορικού λόγου.
 • Κατανόηση γραπτού λόγου.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Γιατί η Φυσική Αγωγή είμαι σημαντική για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας;
Το σώμα του μαθητή είναι ένα σπουδαίο «εργαλείο μάθησης», μέσα από το οποίο θα οικοδομηθούν οι βάσεις της κινητικής του απόδοσης,
της νοητικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής και κοινωνικής του ανάπτυξης.
Όσο πιο πολλές ευκαιρίες για κίνηση έχει το παιδί σ’ αυτήν την κρίσιμη ηλικία, τόσο περισσότερο θα αναπτυχθεί ως προσωπικότητα.
Η χρήση του σώματος, μέσα από μια πλατιά βάση κινητικών εμπειριών, θα βοηθήσει το μικρό μαθητή να επικοινωνήσει με τα άλλα παιδιά,
να εξερευνήσει το περιβάλλον, να αναλύσει τα στοιχεία της κίνησης, να δημιουργήσει νέες μορφές κίνησης,
να κατανοήσει έννοιες και συναισθήματα, να αυτοπροσδιοριστεί ως άτομο και ως μέλος ομάδας.

ΤΕΧΝΕΣ

Γιατί είναι σημαντικό για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να ασχοληθούν με τις «ΤΕΧΝΕΣ»;

Η αισθητική αγωγή ευαισθητοποιεί τα παιδιά στη γοητεία και στις δυνατότητες που παρέχουν οι εναλλακτικοί και συναισθηματικά πλούσιοι τρόποι επικοινωνίας που βασίζονται στην έκφραση.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι Τέχνες στο νηπιαγωγείο επιδιώκουν να αποκτήσουν τα παιδιά καλλιτεχνικές εμπειρίες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να τις κατανοήσουν, σταδιακά, και να τις εντάξουν με ουσιαστικό τρόπο στην προσωπική τους ζωή.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά έρχονται, ταυτόχρονα, σε επαφή με την έννοια του πολιτισμού και εξοικειώνονται με την πολιτιστικό ζωή του τόπου τους.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πέντε μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης:
τα Εικαστικά, τη Μουσική, το Θέατρο, το Χορό και την Οπτικοακουστική Έκφραση