Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Από  14/6/2018 και ώρα 12.00 π.μ. άνοιξε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για το έτος 2018-2019, για την δωρεάν ένταξη βρεφών και νηπίων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και θα μείνει ανοιχτό μέχρι και τις 3/7/2018.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν βρέφη ή νήπια μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, στον παιδικό σταθμό μας, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλκτρονικά την αίτηση και να υποβάλλον τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα γραγεία της ΕΕΤΑΑ βρίσκονται Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όρορφος 41222 Λάρισα

Πληροφορίες

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση «οι βασικές προϋποθέσεις για τις υποψήφιες μητέρες είναι το οικογενειακό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και το εργασιακό προφίλ», ενώ αναφορικά με το οικογενειακό εισόδημα:

 

 • Με ένα παιδί δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 27.000 ευρώ
 • Με δυο παιδιά τις 30.000
 • Με τρία παιδιά τις 33.000 ευρώ και
 • Με περισσότερα από τρία παιδιά μέχρι 36.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή
 • Να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα του ανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους δυνητικά ωφελούμενους.
 • Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Για την υποβολή των αιτήσεων οι μητέρες θα πρέπει να έχουν:

 • την πράξη προσδιορισμού φόρου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν καταθέσει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016).
 • Το προσωπικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών τους για τα οποία θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ
Τα στοιχεία της δομής μας, που είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε στην αίτησή σας.

 • Κωδικός Δομής: 29881
 • Επωνυμία Δομής: Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης - Νηπιαγωγείο Μαρία Αχιλ. ΒαΪοπούλου - Δέσποινα Αχιλ. Τσιρακοπούλου Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο " Άκαταμακατα"
 • Δήμος Δομής: Λάρισας
 • Νομός Δομής: Λάρισας

Καλέστε μας για κάθε διευκρίνηση ή βοόηθεια στο 2410 621733

 

 

Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά
και να σας ξεναγήσουμε στους χώρους μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410 621733  ή με το email: