Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Το σχολείο μας μπορεί να έκλεισε λόγω κορωνο'ι'ού, όμως η επαφή μας με τους μικρούς μας μαθητές δεν χάθηκε!

Οι εκπαιδευτικοί του Άκατα Μάκατα χρησιμοποιώντας την ασύγχρονη εκπαίδευση, φτιάξανε ηλεκτρονική τάξη με υλικό για όλους τους λιλιπούτειους μαθητές και μαθήτριες που μπορεί να αξιοποιηθεί από γονείς και παιδιά την περίοδο (και όχι μόνο) που το σχολείο μας είναι κλειστό. Οι δραστηριότητες έχουν στόχο τη διάδραση μεταξύ γονιών και παιδιών καθώς και τη μάθηση μέσω παιχνιδού. Πατήστε το παρακάτω link για να ανοίξετε την ηλεκτρονική μας τάξη:  

https://eclass02.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=77774

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και η σύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οργανώθηκαν τηλε-διασκέψεις, ώστε τα παιδιά να συναντηθούν διαδικτυακά με τους φίλους τους και τους εκπαιδευτικούς και να μην χάσουν την επαφή με το σχολείο και τη ρουτίνα του. Οι τηλε-διασκέψεις είχαν παιγνιώδη χαρακτήρα, όπως ταιριάζει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και ήταν μικρές σε διάρκεια. Ήταν όμως αρκετές για να δώσουν χαρά και μια νότα αισιοδοξίας σε μικρούς και μεγάλους. 

Η σχέση και η συνεργασία σχολείου- οικογένειας είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών. Τα παιδιά μαθαίνουν σε διάφορα περιβάλλοντα και η μάθηση ενισχύεται όταν τα περιβάλλοντα αυτά αλληλεπιδρούν και συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Παρακάτω οι φωτογραφίες από την τηλεδιάσκεψη καθώς και αυτές που μας έστειλαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Άκατα Μάκατα.