Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Το εργαστήρι S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) και ρομποτικής

του ‘Άκατα Μάκατα’ γνώρισε τον Jack, ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ ποντίκι.

Οι μικροί επιSTEAMονες ανακάλυψαν τι είναι ένα ρομπότ, περπάτησαν σαν αυτό, προγραμμάτισαν και δημιούργησαν μια ολόκληρη πόλη - μακέτα, στην οποία περιηγήθηκε ο Jack. Ακόμη, τα παιδιά πειραματίστηκαν με τις κινήσεις του Jack φτιάχνοντας τους δικούς τους κύκλους συνδυάζοντας την ρομποτική με την τέχνη .

Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα. ‘Αλλωστε, τα μικρά παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Έτσι, παράλληλα με το παιχνίδι κατέκτησαν απλές έννοιες προσανατολισμού (εμπρός, πίσω, δεξιά αριστερά), απόστασης (μακριά, κοντά), μέτρησης και φυσικά γνώρισαν τον κόσμο της πληροφορικής, τις αρχές του προγραμματισμού και του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης.

H παιδαγωγική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή του κλασικού εποικοδομητισμού (constructivism). Με βάση αυτήν, ένα μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει στα παιδιά αυθεντικές δραστηριότητες που να εντάσσονται σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο. Επιπλέον, οι μικροί μαθητές οικοδομούν πιο αποτελεσματικά τη γνώση όταν εμπλέκονται ενεργά στην κατασκευή πραγματικών αντικειμένων που έχουν νόημα για τους ίδιους, είτε αυτά είναι κάστρα από άμμο, είτε κατασκευές LEGO και προγράμματα υπολογιστών (Papert, 1991).