Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Το «Άκατα Μάκατα» στο workshop του Ευρωπαϊκού project E-STEAM !

 

Το έργο E-STEAM εστιάζει στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, υποστηρίζοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση με ευαισθησία στα φύλα, στην τάξη. Επίσης εστιάζει στην υπό – εκπροσώπηση των κοριτσιών στην STE(A)M εκπαίδευση (Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Τέχνες, Επιστήμη των Μηχανικών και Μαθηματικά), οι οποίες θα είναι οι μέλλουσες γυναίκες με καριέρα στην συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Το έργο βασίζεται κυρίως στη μάθηση, με έμφαση στην επίλυση προβλημάτων, με δημιουργία εκπαιδευτικών μεθόδων, ώστε μέσω της συνεργασίας και της πρακτικής να οδηγήσει μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, να ολοκληρώσουν τις θεματικές του έργου και να επιλύσουν προβλήματα. Υπερβαίνοντας το κλασικό εκπαιδευτικό σύστημα οι δράσεις του έργου μπορούν να ξεπεράσουν το κενό και τις γνώσεις των μαθητριών και των μαθητών και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των εργασιακών τους δεξιοτήτων.

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Αποτέλεσμα του πρώτου παραδοτέου του έργου ήταν η καταγραφή των απόψεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων STEAM. Στην συνέχεια, σε συνεργασία με το νηπιαγωγείο «Άκατα Μάκατα» στη Λάρισα τον Δεκέμβριο του 2018, υλοποιήθηκε ένα workshop με μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας με σκοπό να ανιχνεύσει την ανισότητα των δύο φύλων καθώς και τα στερεότυπα που υπάρχουν ανάμεσα στους μαθητές και/ή στο σχολικό περιβάλλον από μικρή ηλικία. Το έργο στη συνέχεια του έχει σκοπό να υποστηρίξει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν την ισότητα των φύλων, με ένα πολυδιάστατο και καινοτόμο τρόπο.

 

Workshop at “Akata Makata” kindergarten for the E-STEAM project!

The Institute of Entrepreneurship Development participates in the European Project E-STEAM!

Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (E-STEAM) focuses on primary, junior and upper-secondary, VET and non-VET teachers by developing a gender-sensitive interdisciplinary approach in class. It addresses the underrepresentation of girls in STE(A)M (Science, Technology, Arts, Engineering and Mathematics) who will be the future women in STE(A)M careers.

Ε-STEAM project is mainly based on project-based learning, problem-based learning as the main teaching (learning) approach to guide teachers and girl students through cooperation and practice, to complete the theme of the project and solve problems encountered in life. As a kind of transcending traditional education mode, E-STEAM can narrow the gap and the existing knowledge and skills of the girls and boys and enhance the students’ employment competitiveness. The project involves partners from Portugal, Bulgaria, Spain, Romania and Greece.

The result of the first deliverable of the project was to record the views of STEAM educators. In collaboration with Kindergarten “Akata Makata” in Larisa, a workshop with early school age pupils were organized in order to detect the gender inequality and the stereotypes that exist between the pupils from an early age. The project overall aims to support students and educators in understanding gender equality in a multidimensional and innovative way.