Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Άκατα-μάκατα εκδήλωση

με θέμα "Τιμωρία και λογική συνέπεια."με την κ. Παπανικολάου Φιλίτσα Παιδοψυχολόγος

Η διαφορά της τιμωρίας και της λογικής συνέπειας, είναι η αντίληψη τους από την πλευρά του παιδιού και η διάρκεια τους στον χρόνο.

Η τιμωρία μπορεί να ανακουφίζει προσωρινά τους γονείς από κάποια ένταση αλλά δεν μαθαίνει στο παιδί πως θα συμπεριφερθεί σωστά στο μέλλον. Επίσης γεμίζει το παιδί με αρνητικά συναισθήματα και δεν το βοηθά να αναπτύξει την υπευθυνότητα του.

Οι λογικές συνέπειες και η επιβολή κάτι δυσάρεστου αποτελούν κάποιες από τις βασικές αρχές της θετικής πειθαρχίας.

Η θετική πειθαρχία συμβάλει στην υπευθυνότητα του παιδιού, φέρνοντας το σε επαφή με τις συνέπειες των πράξεων του. Επίσης το βοηθάει να ηρεμήσει από μια εκρηκτική συμπεριφορά.